Hem

ST Pers kyrka Uppsala

Jakobs kyrka Hudiksvall

Sankta Maria kyrka Uppsala

Allhelgonakyrkan Stockholm

Ljud

Oavsett om ni planerar att ha en tillfällig eller temporär sammankomst så det det av stor vikt att budskapet hörs och täcker området som åhöraren befinner sig inom. Det kan vara så enkelt som ett tal på torget eller en komplex orkerster och kör i en stor klangrik kyrka. I båda fallen så behöver det som låter svagast förstärkast. Vi har lösningar för både det lilla och det stora oavsett om det ska  användas tillfälligt eller permanent.

Bild och Video

Att uttrycka sig med bilder eller videomaterial är en allt vanligare metod för att öka möjligheten att nå ut med sitt budskap. Det kan vara så enkelt att kunna dela bilder via en skärm eller projektor i ett möte eller konferens. Det kan också vara en sammankomst där man vill dokumentera och videosända ut innehållet till åhörare som fysikt inte kan delta. Bild har blivit en viktigt del i mäniskors möjligheter att kunna delta oavsett om det är en årstämma eller en konsert.

Belysning

För att få en bra miljö under en sammankomst så är belysningen av högsta grad väsentelig. Här gäller det inte bara att skapa en bra stämning och en fin ljussättning utan det handlar lika mycket om arbetsmiljö för medverkade. En bra belysning kräver nästan alltid en lika bra styrning.

OM OSS

Vi är ett litet företag som jobbar med personliga och nära kontakter med våra kunder.Sedan mitten av 90-talet har vi jobbat med ljud och ljus i akustiskt svåra lokaler. Vi jobbar idag mycket med installationer i kyrkor och hörsalar samt vissa resturanger.

PLATSBESÖK

För oss är det viktigt att skapa en så bra bild som möjligt av miljön som vi ska hjälpa till att förbättra. Vi lägger stor vikt vid att på plats mäta och simulera det som sen ska installeras.Vid många tillfällen gör vi provspelningar med tilltänkta högtalarsystem.

Projektering

Att projektera och göra en noga detaljstudie kan i de flesta fall göra totalekonomin billigare då man undviker billiga misstag. Vi projekterar och planerar gärna tillsamans med er i era projekt.

Projektledning

Glöm inte att vägen till ett bra projektgenomförande kräver en bra projektledning och teknisk samordning. Det kan vara många olika tekniska yrkesgrupper som behöver samverka för att få ett bra resultat. Vi har utbildningar inom Bas U och Bas P.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna